OBOS Icon - APKRipe.Com

OBOS

2.11.0 For Android
4.2 | 4.2 Reviews

OBOS |

Gjør som over 100 000 andre OBOS-medlemmer: Få medlemskortet i lomma og hold deg oppdatert på dine medlemsfordeler!

* Få oversikt over kontaktinformasjonen vi har registrert på deg. I tillegg kan du oppdatere adresse, telefonnummer og e-postadresse.
* Søk etter bolig med forkjøpsrett! Du kan filtrere og søke etter din drømmebolig, samt melde forkjøp, og eventuelt trekke forkjøpet ditt. Se informasjon om boligene og sjekk gjeldende ansiennitet.
* Du har alltid medlemskortet og medlemsnummeret lett tilgjengelig i lommen med OBOS-appen uansett hvor du er.
* Se alle medlemsfordeler og kampanjer i et oversiktlig oppsett. Favoriser de du ofte bruker for enklere tilgang til disse.
* Få varslinger ved nye medlemsfordeler, kampanjer eller medlemsfordeler spesielt rettet mot deg.
* Favoriser de medlemsfordelene du bruker ofte for enklere tilgang til disse.
* Hold oversikt over betalingsstatus på ditt medlemskap, med varsling og info om betalingsinformasjon ved forfall.
* Hold oversikt over din medlemsstatus og ansienniteten din.

Ta kontakt på [email protected] dersom du har spørsmål eller forbedringsforslag.
Do as over 100,000 other OBOS members: Get your membership card in your pocket and stay tuned for your membership benefits!

* Get an overview of the contact information we have registered on you. In addition, you can update your address, phone number and email address.
* Search for property with pre-emption right! You can filter and search for your dream home, as well as report a pre-sale, and possibly withdraw your pre-purchase. See information about the homes and check the current seniority.
* You always have the membership card and membership number easily accessible in your pocket with the OBOS app wherever you are.
* See all member benefits and promotions in a clear layout. Favor the ones you use often for easier access.
* Get alerts for new membership benefits, promotions or membership benefits specifically targeted at you.
* Favor the member benefits you often use for easier access.
* Keep track of the payment status of your membership, with notification and payment information details at due date.
* Keep track of your Member State and your seniority.

Contact [email protected] if you have any questions or suggestions for improvement.

OBOS V2.11.0 Update

2019-12-08

Opprydding i kode og design, samt ny visuell profil på “Profil” som er omdøpt til “Min side”. Her kommer det mer funksjonalitet etterhvert!

Ta kontakt på [email protected] dersom du har spørsmål eller forbedringsforslag
OBOS Tags
Additional Information

Latest Versions List

Similar To OBOS

More From OBOS
Reviews
0.0
0 category.All
5  0
4  0
3  0
2  0
1  0