Home » Apps » Productivity » Magenta Cloud
Magenta Cloud Icon - APKRipe.Com

Magenta Cloud

For Android
3.4 | 3.4 Reviews
Magenta Cloud exkluzívne iba pre Magenta zákazníkov prináša : SLOBODU A ZÁŽITKY – spoločné chvíle, na ktoré môžete stále spomínať a podeliť sa o svoje fotky, videá, súbory, dobrodružstvá, so svojími najbližšími prostredníctvom jedinečnej služby, kdekoľvek a kedykoľvek.
So službou Magenta Cloud si môžete vytvoriť bezpečnú zálohu svojich súborov a zároveň Vami vybrané dokumenty, fotky a videá zdieľať s ostatnými členmi rodiny. Táto služba je tiež ideálnym riešením pri odosielaní emailov s veľkými prílohami. Navyše, takto si Vaše fotky alebo video z dovolenky budú môcť Vaši rodičia pozrieť kdekoľvek a okamžite. A to upravené v jednoduchom editore a s použitím filtrov, ako ste zvyknutí z obľúbených mobilných aplikácií.
Zdieľanie súborov jednoducho a natrvalo.
o Úplne zadarmo.
o Veľkosť priestoru 5 GB, pre každého člena rodiny, t.j. max. 4x5 GB
o Trvalé uloženie dát.
o Úprava fotiek v editore a pomocou filtrov.
o Uložené súbory si možno stiahnuť neobmedzene.
o Súbory sú vždy prístupné na internete.
o Možnosť prezerania obsahu priamo v prehliadači.
o Jednoduché zdieľanie nielen s rodinou, ale možnosť zaslať ich aj kamarátom.

Aktivácia:
1. Na stránke www.magentajedna.sk kliknite na Registrácia.
2. Vyplňte údaje potrebné k registrácii a jeden z MagentaCloud kódov z uvítacieho emailu a potvrďte.
3. Na zadanú emailovú adresu Vám bude doručený registračný email, v ktorom kliknite na AKTIVUJ ÚČET.
4. Pre prihlásenie do MagentaCloud zadajte svoje prihlasovacie údaje.
Cloud Magenta Magenta exclusively to the customer brings: freedom and adventure - the moments for which you can still reminisce and share their photos, videos, files, adventures with his closest through a unique service, anywhere, anytime.
Magenta with the Service Cloud, you can create a secure backup of your files while you select documents, photos and videos to share with other family members. The service is also ideal when sending emails with large attachments. In addition, steps have your photo or video from your vacation will be able to look your parents anywhere, instantly. A regulated in simple editor and using filters like you are used to from favorite mobile apps.
Share files easily and permanently.
for free.
about the size of five gigabytes of space for each family member, ie, max. 4x5 GB
for permanent storage.
Control the photos in the editor and using filters.
o Stored files can be downloaded indefinitely.
the files are always available on the Internet.
the option to view content in the browser.
o Easy to share not only the family but also the opportunity to send their friends.
 
Activation:
1. On the www.magentajedna.sk click on Registration.
2. Fill in the information needed for registration and one of MagentaCloud codes from the welcome email and confirm.
3. The address provided will be delivered to the registration email, which click Activate account.
4. To subscribe to MagentaCloud enter your login information.
Magenta Cloud Tags
Additional Information

Similar To Magenta Cloud
More From Slovak Telekom, a.s.
Reviews
0.0
0 category.All
5  0
4  0
3  0
2  0
1  0