Home » Apps » Lifestyle » LOVE Jesus: Lời Chúa -..
LOVE Jesus: Lời Chúa - Lịch - Thánh Ca - Thư Viện Icon - APKRipe.Com

LOVE Jesus: Lời Chúa - Lịch - Thánh Ca - Thư Viện

1.9.9 For Android
4.8 | 4.8 Reviews
LOVE Jesus, kho thư viện cho các tín hữu CÔNG GIÁO.

Các tính năng của LOVE Jesus:
- Lịch Công Giáo
- Kinh Phụng Vụ hàng ngày.
- Danh sách Kinh Công Giáo.
- Chuỗi Kinh Mân Côi.
- Chuỗi Kinh Lòng Thương Xót Chúa.
- Đọc và Nghe Kinh "Cựu Ước & Tân Ước".
- Cách xét mình, xưng tội.
- Viếng Đàng Thánh Giá.
- Hình nền Công Giáo.
- Nghe nhạc tuyển chọn Công Giáo.
- Nghe kênh Radio Công Giáo.
- Audio Công Giáo: các bài suy niệm, bài giảng, ...
- Kho Phim Công Giáo: đa dạng và đặc sắc các bộ phim hay của Công Giáo.
- Bản đồ Công Giáo: tìm kiếm giáo xứ qua tên, theo địa điểm gần với bạn nhất.
- Tin tức Công Giáo.
- Nghe bài đọc, Phúc Âm hàng ngày (có Audio để nghe).
- Thư viện Công Giáo: Giáo Lý Hôn Nhân, giáo lý Thêm Sức, giáo lý Xưng Tội Rước Lễ, giáo lý Bao Đồng, ...

- Nhiều tính năng và nội dung khác về Công Giáo sẽ được cập nhật trong thời gian tới...

*** Các tín hữu chia sẻ cho những người thân quen cùng biết nhé!

Các tín hữu hãy góp ý và phản hồi nội dung để ứng dụng LOVE Jesus ngày một hoàn thiện và tốt hơn để góp phần phục vụ công cuộc tuyên truyền của Đức Jesus nhé!
LOVE Jesus, the library for the Catholic faithful.

LOVE Jesus features:
- Catholic calendar
- Daily Liturgy.
- List of Catholic Businesses.
- The rosary chain.
- The Chain of Divine Mercy.
- Read and Listen to the "Old Testament and New Testament".
- How to consider yourself, confess your sins.
- Visit the Cross of the Cross.
- Catholic wallpaper.
- Listen to the music of Catholic selection.
- Listen to the Catholic Radio channel.
- Catholic Audio: meditations, lectures, ...
- Catholic Film Warehouse: diverse and unique films of Catholic good.
- Catholic map: search the parish via name, according to your nearest location.
- Catholic news.
- Listen to the reading and daily Gospel (Audio for listening).
- Catholic Library: Catechism, the doctrine of Confirmation, the doctrine of Confession of Communion, the teachings of Bao Dong, ...

- Many other features and contents about Catholicism will be updated in the near future ...

*** The faithful share it with their acquaintances!

Believers give feedback and respond to the content to apply LOVE Jesus to a better and better day to contribute to Jesus' propaganda!

LOVE Jesus: Lời Chúa - Lịch - Thánh Ca - Thư Viện V1.9.9 Update

2020-02-05

Bản v1.9.7: Sửa lỗi crash 1 số dòng máy.
- Tinh gọn giao diện và thêm phim về Chúa.
LOVE Jesus: Lời Chúa - Lịch - Thánh Ca - Thư Viện Tags
Additional Information

Latest Versions List

Similar To LOVE Jesus: Lời Chúa - Lịch - Thánh Ca - Thư Viện

More From CHIKIK HOUSE
Reviews
0.0
0 category.All
5  0
4  0
3  0
2  0
1  0