Home » Apps » Lifestyle » G4S SMARTalarm
G4S SMARTalarm Icon - APKRipe.Com

G4S SMARTalarm

5.2.8 For Android
3.6 | 3.6 Reviews

G4S DK |

G4S SMARTalarm app'en er udviklet til dig, som har en G4S SMARTalarm installeret. App'en giver dig først og fremmest mulighed for at slå din SMARTalarm til og fra, samt at modtage notifikationer og se status på alarmsystemet.
En G4S SMARTalarm er dog meget mere end blot en alarm, og SMARTalarm app'en er din vej til at udnytte de mange muligheder.

App'ens funktioner omfatter bl.a.:
- Til- og frakobling af SMARTalarmen
- Se live videostreaming fra dit hjem via installerede enheder med kamerafunktion
- Se Historik-oversigt på til/fra koblinger, hændelser osv.
- Styr de SMARThome-enheder du har koblet til din SMARTalarm, fx smartkontakter og lysstyring
- Se temperatur i forskellige rum (via enheder med indbygget termometer)
- Opret SMARTregler og styr hvad systemet skal gøre, ud fra bestemte hændelser
- Opret og administrer brugere på alarmsystemet, og hold styr på deres rettigheder

G4S giver dig mulighed for at administrere dit hjem hvor som helst, når som helst og på enhver skærm ved hjælp af SMARTalarm appen.
Med G4S SMARTalarm kan du oprette forbindelse til og fjernstyre din SMARTalarm Hub og alle de tilsluttede enheder, for at opnå et fuldt integreret og problemfrit Smarthome.
SmartRegler giver dig mulighed for at oprette personlige scenarier, der vil gøre dit liv mere komfortabelt og mere sikkert.
Bemærk: G4S SMARTalarm tjenester er kun tilgængelige for kunder med en G4S SMARTalarm Hub installeret og en tilhørende serviceaftale.
The G4S SMARTalarm app is designed for you who have a G4S SMARTalarm installed. First of all, the app allows you to turn your SMART alarm on and off as well as receive notifications and view the status of the alarm system.
However, a G4S SMARTalarm is much more than just an alarm, and the SMARTalarm app is your way to take advantage of the many options.

The app's features include:
- Switching on and off the SMART alarm
- Watch live video streaming from your home via installed camera-enabled devices
- See History overview of on / off links, events, etc.
- Control the SMARThome devices you have connected to your SMART alarm, such as smart switches and light control
- See temperature in different rooms (via units with built-in thermometer)
- Create SMART rules and control what the system should do based on specific events
- Create and manage users on the alarm system and keep track of their rights

G4S allows you to manage your home anywhere, anytime and on any screen using the SMARTalarm app.
With G4S SMARTalarm you can connect to and remotely control your SMARTalarm Hub and all connected devices for a fully integrated and seamless Smarthome.
SmartRegler allows you to create personal scenarios that will make your life more comfortable and secure.
Note: G4S SMARTalarm services are only available to customers with a G4S SMARTalarm Hub installed and an associated service agreement.

G4S SMARTalarm V5.2.8 Update

2019-09-27

+ Nyt! Enkelt, brugervenligt betjeningspanel
+ Mulighed for tilslutning af HD-kamera. Gem video og snapshots på et SD-kort.
+ Support til Google Analytics
+ Fejlrettelser og forbedringer
G4S SMARTalarm Tags
Additional Information

Latest Versions List

Similar To G4S SMARTalarm

More From G4S DK
Reviews
0.0
0 category.All
5  0
4  0
3  0
2  0
1  0